सोयाबीन मंडी के बाजार रेट

 

सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना सूचित करण्यात येते की 🌾
ADM (टीना) च्या लातूर आणि इतर खरेदी केंद्रावर आज दिनांक 18 मे 2023 ला सोयाबीन खरेदी भाव खालील प्रमाणे आहे.

आजचा भाव = 18/05/23

ADM लातूर प्लांट रु. 5100 प्रति क्विंटल

10 ओलावा, 2 खराब आणि किडलेले, 2 माती व अन्य

लातूर प्लांट खरेदी वेळ – सकाळी 07:00 ते 6:00 राहील ( संपर्क क्रमांक 02382279170)

बाहेरील खरेदी केंद्रावर खरेदी वेळ – सकाळी 9:00 ते 6:00 राहील

लातूर जिल्हा
वेंकटेश वेअर हाऊस – 5100
शिरूर ताजबंद – 5045
शिरूर अनंतपाळ – 5050
किनगाव – 5040
किल्लारी – 5050
निलंगा – 5045
लोहारा- 5040
कासार सिरशी – 5035
वलांडी – 5035
रेणापूर – 5075
आष्टामोड – 5060
निटुर – 5050
धाराशिव जिल्हा
येडशी – 5040
कळंब – 5045
घोगरेवाडी – 5050
वाशी – 5020
धाराशिव – 5040
ईट – 5020
तुळजापूर – 5040
सोलापूर जिल्हा
गौडगाव – 5030
बीड जिल्हा
अंबाजोगाई – 5045
बर्दापुर – 5055
केज – 5035
बनसारोळा – 5040
नेकनुर – 5025
घाटनांदूर- 5045
पाटोदा – 5000
तेलगाव – 5020
नांदेड जिल्हा
अर्धापूर (खडकुत)- 5000
नायगाव – 5000
जांब – 5035
सोनखेड – 5000
देगलूर – 4980
हदगाव – 4950
परभणी जिल्हा
पुर्णा – 4970
पालम – 4970
मानवत – 4970
ब्राम्हणगाव (परभणी) – 4970
जिंतूर – 4950
Note: ADM च्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर सोयाबीन विक्री करण्यासाठी कसल्याही प्रकारची बुकींग करण्याची आवश्यकता नाही.

 किसानमित्र शेतमाल खरेदी केंद्र
लातूर.
दिनांक 18-05-2023.

सोयाबीन 5010 /

पत्ता:-
☑️खरेदी केंद्र 1 – कळंब रोड, हरंगुळ, लातूर- 413531
संपर्क :- +91 96047 77405

☑️खरेदी केंद्र 2 – D-72, add MIDC, मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना जवळ.
संपर्क :- +91 97673 51077

☑️खरेदी केंद्र 3 – तुळजापूर चौक , लामजना रोड , औसा, ता. जि.I लातूर

भाव-4940/-

संपर्क :- 9373249958
7972050488
7028552807

खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे व जमा करणे अनिवार्य आहे.

☑️ आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत

☑️ 7/ 12 प्रत/८अ

☑️ बँकेचा पासबुक चे झेरॉक्स प्रत.
✅ सोयाबीन घेऊन येण्याची वेळ:- सकाळी 9:00am ते दुपारी 2:00pm.(येण्याचे आधी आपली बुकिंग खालील नंबर वर खात्री करूनच यावे.)n
संपर्क :-
8149764403
8149634406
7875558398


 

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2023
लासलगाव 3000 5026 4911
लासलगाव – विंचूर 3000 4972 4800
औरंगाबाद 4600 4625 4613
माजलगाव 4200 4821 4700
राहूरी -वांबोरी 4801 4801 4801
कारंजा 4625 4910 4860
वैजापूर 4700 4810 4755
तुळजापूर 4900 4900 4900
मालेगाव (वाशिम) 4200 4950 4500
राहता 4850 4870 4860
पिंपळगाव(ब) – पालखेड 3502 5035 4975
सोलापूर 4500 4705 4705
अमरावती 4750 4864 4807
नागपूर 4500 5000 4875
हिंगोली 4800 5063 4931
कोपरगाव 4240 4857 4610
मेहकर 4200 4950 4700
लासलगाव – निफाड 4300 4961 4941
जालना 4400 4900 4850
यवतमाळ 4500 4905 4702
मालेगाव 1800 4851 4700
आर्वी 4300 4860 4600
चिखली 4500 4825 4662
हिंगणघाट 4100 5000 4530
बीड 4500 4850 4668
वाशीम 4567 5120 5000
पैठण 3800 3800 3800
उमरेड 4000 4900 4800
वर्धा 4605 4800 4750
भोकर 4639 4779 4710
हिंगोली- खानेगाव नाका 4700 4750 4725
मलकापूर 4200 4805 4650
वणी 4200 4700 4500
सावनेर 4450 4450 4450
गेवराई 4500 4848 4675
गंगाखेड 4900 5000 4900
चांदूर बझार 4490 4851 4670
दर्यापूर 4500 4900 4750
देउळगाव राजा 4500 4800 4600
वरोरा 4400 4800 4600
गंगापूर 4595 4595 4595
अहमहपूर 4500 5050 4775
औसा 4500 5042 4933
चाकूर 3800 4970 4780
औराद शहाजानी 4981 5020 5000
मुखेड 5020 5100 5050
मुरुम 4500 4801 4651
उमरगा 4500 4701 4530
उमरखेड-डांकी 5000 5200 5100
राजूरा 4665 4720 4700
काटोल 3651 4851 4450
सिंदी(सेलू) 4250 4900 4850
सोनपेठ 4900 4922 4911

 


सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना सूचित करण्यात येते की 🌾
ADM (टीना) च्या लातूर आणि इतर खरेदी केंद्रावर आज दिनांक 17 मे 2023 ला सोयाबीन खरेदी भाव खालील प्रमाणे आहे.

आजचा भाव = 17/05/23

ADM लातूर प्लांट रु. 5140 प्रति क्विंटल

10 ओलावा, 2 खराब आणि किडलेले, 2 माती व अन्य

लातूर प्लांट खरेदी वेळ – सकाळी 07:00 ते 6:00 राहील ( संपर्क क्रमांक 02382279170)

बाहेरील खरेदी केंद्रावर खरेदी वेळ – सकाळी 9:00 ते 6:00 राहील

लातूर जिल्हा
वेंकटेश वेअर हाऊस – 5140
शिरूर ताजबंद – 5085
शिरूर अनंतपाळ – 5090
किनगाव – 5080
किल्लारी – 5090
निलंगा – 5085
लोहारा- 5080
कासार सिरशी – 5075
वलांडी – 5075
रेणापूर – 5115
आष्टामोड – 5100
निटुर – 5090
धाराशिव जिल्हा
येडशी – 5080
कळंब – 5085
घोगरेवाडी – 5090
वाशी – 5060
धाराशिव – 5080
ईट – 5060
तुळजापूर – 5080
सोलापूर जिल्हा
गौडगाव – 5070
बीड जिल्हा
अंबाजोगाई – 5085
बर्दापुर – 5095
केज – 5075
बनसारोळा – 5080
नेकनुर – 5065
घाटनांदूर- 5085
पाटोदा – 5040
तेलगाव – 5060
नांदेड जिल्हा
अर्धापूर (खडकुत)- 5040
नायगाव – 5040
जांब – 5075
सोनखेड – 5040
देगलूर – 5020
हदगाव – 4990
परभणी जिल्हा
पुर्णा – 5010
पालम – 5010
मानवत – 5010
ब्राम्हणगाव (परभणी) – 5010
जिंतूर – 4990
Note: ADM च्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर सोयाबीन विक्री करण्यासाठी कसल्याही प्रकारची बुकींग करण्याची आवश्यकता नाही.किसानमित्र शेतमाल खरेदी केंद्र
लातूर.
दिनांक 17-05-2023.

सोयाबीन 5060 /

पत्ता:-
☑️खरेदी केंद्र 1 – कळंब रोड, हरंगुळ, लातूर- 413531
संपर्क :- +91 96047 77405

☑️खरेदी केंद्र 2 – D-72, add MIDC, मांजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना जवळ.
संपर्क :- +91 97673 51077

☑️खरेदी केंद्र 3 – तुळजापूर चौक , लामजना रोड , औसा, ता. जि.I लातूर

भाव-4990/-

संपर्क :- 9373249958
7972050488
7028552807

खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे व जमा करणे अनिवार्य आहे.

☑️ आधार कार्ड ची झेरॉक्स प्रत

☑️ 7/ 12 प्रत/८अ

☑️ बँकेचा पासबुक चे झेरॉक्स प्रत.
✅ सोयाबीन घेऊन येण्याची वेळ:- सकाळी 9:00am ते दुपारी 2:00pm.(येण्याचे आधी आपली बुकिंग खालील नंबर वर खात्री करूनच यावे.)n
संपर्क :-
8149764403
8149634406
7875558398

Leave a Comment