कपास का आज का बाजार भाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर 17/05/2023 सावनेर 7525 7525 7525 भद्रावती 6650 7350 7000 वडवणी 7200 7400 7350 आर्वी 7500 7650 7600 पारशिवनी 7350 7550 7500 सोनपेठ 6500 7500 7400 उमरेड 7200 7580 7500 देउळगाव राजा 7395 7585 7455 वरोरा 6500 7375 6900 वरोरा-माढेली 7000 7450 7200 काटोल 7000 7550 … Read more